CN

産品中(zhōng)心

ASM DEK NeoHorizon iX印刷平台

爲您的成功奠定堅實的基礎DEK NeoHorizoniX的亮點不僅僅是全新的設計

其内部的模塊化組件也進行了顯著改進且具備高度的可靠性

無論是多品種的EMS制造商(shāng),還是大(dà)批量生(shēng)産的廠商(shāng)

DEK NeoHorizon iX都是的首選印刷平台
ASM DEK NeoHorizon iX印刷平台